In ondertrouw gaan

In ondertrouw gaan

Hier vind je alle belangrijke vragen en informatie over ondertrouw Als je verloofd bent, werk je toe naar je burgerlijk huwelijk. Tijdens je verloving vindt de verplichte ondertrouw plaats. Ondertrouw is verplicht en mag op zijn vroegst een jaar vóór het trouwen/partnerschap plaatsvindt. U moet uiterlijk 2 weken voor de plechtigheid in ondertrouw gaan. Ondertrouw heet officieel huwelijksaangifte. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet u binnen een jaar na de huwelijksaangifte gaan trouwen of een partnerschap sluiten. Als u dat niet doet, moet u opnieuw in ondertrouw.

Wat betekent Ondertrouw

Ondertrouw is de benaming die gebruikt wordt voor het aangeven van het voornemen om te trouwen. Het "in ondertrouw gaan" is in Nederland noodzakelijk om te kunnen trouwen. Het doen van ondertrouw gebeurt in België bij de parochiepriester, in Nederland bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De periode tussen de ondertrouw en het huwelijk ligt niet strikt vast, doch er mag volgens artikel 46 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek maximaal een jaar en er moeten volgens artikel 62 van datzelfde boek minimaal 14 dagen tussen zitten, tenzij ontheffing van het Openbaar Ministerie is verkregen.

Nieuwe regels ondertrouw

Vanaf 1 september 2015 is het niet meer nodig om bij de gemeente een afspraak te maken om in ondertrouw te gaan.
Voortaan kun je met een gezamenlijke melding via internet aan de gemeente laten weten waar je wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
Bij deze huwelijksaangifte controleert de gemeente of je wel met elkaar mag trouwen. Je krijgt dan een elektronische bevestiging van de huwelijksakte.
Deze bevestiging is in tegenstelling tot de vorige akte helemaal gratis.
De huwelijksaangifte blijft een jaar geldig.

  • U moet ten minste 2 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap aangifte doen. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet geven. U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Digitaal aangifte doen van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Sinds 1 juli 2016 kunt u digitaal aangifte doen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Inmiddels kan dit in alle gemeenten in nederland!

 

 

Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, neemt u mee:

Een bewijs van beëindiging van een vorig huwelijk of partnerschapregistratie (bijvoorbeeld een afschrift van de echtscheidingsakte, de akte van partnerschapregistratie of een afschrift van de overlijdensakte).

Bent u in het buitenland geboren of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u nog een aantal andere akten meenemen. Dat zijn: een afschrift van de geboorteakte voorzien van vertaling en eventueel legalisatie, verificatie of apostille (=waarborgstempel)
een verklaring van de (laatste) woonplaats buiten Nederland
M46 verklaring van de vreemdelingendienst Vreemdelingen met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hoeven geen M 46 te overleggen. Het gaat dan om een reguliere vergunning voor onbepaalde tijd (document II) of een asielvergunning voor onbepaalde tijd (document IV). Ook EU-onderdanen hoeven geen M 46 document aan te vragen. Indien twee vreemdelingen zich gelijktijdig vestigen en melden gehuwd te zijn, moet ook een M 46 worden opgevraagd.

Meer over wettelijke regels trouwen