Trouwen in het buitenland

Steeds vaker kiezen bruidsparen ervoor om hun huwelijk te laten voltrekken in het buitenland. Dat kan zijn binnen Europa, maar ook daarbuiten, op een een tropisch eiland, op Hawai of Mexico, er zijn tal van mogelijkheden. Meestal is trouwen in het buitenland dan ook een huwelijksplechtigheid en huwelijksreis ineen.. Het makkelijkste is om de reis en het huwelijk te laten regelen door een deskundige reisorganisaties die trouwarrangementen naar bepaalde landen en bestemmingen aanbieden. Want er komt heel wat bij kijken!

Je kunt een en ander natuurlijk ook zelf regelen. Je moet hiervoor contact opnemen met je gemeente of de ambassade van het desbetreffende land in Nederland, of de ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats waar je in het huwelijk wilt treden. Daar kan men aangeven welke documenten je nodig hebt voor het huwelijk, en wat je verder te doen staat.Legalisatie huwelijksakte

Na de huwelijksvoltrekking moet de huwelijksakte worden gelegaliseerd door de autoriteiten van het desbetreffende land en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in dat land. Mocht je niet in de gelegenheid zijn zelf zorg te dragen voor de benodigde legalisaties,dan kan in sommige gevallen het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor je bemiddelen na terugkeer in Nederland, mits een van jullie beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. Pas na legalisatie van de huwelijksakte kan het huwelijk in Nederland worden geregistreerd. Je bent verplicht het huwelijk in Nederland te melden op het gemeentehuis van je woonplaats. Daarnaast is het verstandig om de huwelijksakte in te laten schrijven bij de gemeente Den Haag, Bureau Bijzondere Akten.

De ceremonie in het Buitenland

Tenzij je gaat trouwen in een land waarvan je de taal perfect spreekt, en de omgeving goed kent , kun je zelf een hoop regelen. Maar toch raden we je aan om in het land zelf een ervaren weddingplanner in te huren, die bekend is met de regels en wetten van het land. Je kunt zo een hoop kosten, en vaak ook ellende besparen. De weddingplanner weet vaak de regels uit het land, en natuurlijk de adresjes. Er is natuurlijk niets mooier dan op een prachtig eiland met palmbomen elkaar het JA woord te geven, en een feest te geven met de blauwe zee op de achtergrond, maar het moet wel haalbaar zijn. Wil je toch in Cuba trouwen of op de Seychellen eilanden, dan is het raadzaam om eerst in Nederland op het gemeentehuis voor de wet te trouwen, en je ceremonie met je gasten in het buitenland te doen. Huur een Babs in voor de ceremonie, en deze trouwt jullie in het buitenland, je geeft elkaar het JA-woord, schuift de ringen om, en je hebt een volledige trouwceremonie. Zo ben je van alle ongemakken en geregel af. En daar draait alles om, jullie liefde voor elkaar en een uitbundig “JA IK WIL”

Informatie over trouwen in het buitenland:
Ministerie van Buitenlandse Zaken (legalisatiebalie), tel 070-3484787 of 070-3485901 website: http://www.minbuza.nl/ (onder ‘reizen en burgerzaken’).
Gemeente Den Haag, Bureau Bijzondere Akten, Spui 70, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag; tel 070-3532813 of 070-3533145 (huwelijk in het buitenland).Informatie trouwen in Frankrijk

Voor de mogelijkheid tot het sluiten van een huwelijk in Frankrijk geldt als hoofdregel dat dit slechts mogelijk is indien één van de echtelieden in Frankrijk woont. Hieruit volgt dat het voor Nederlanders die niet een “domicile habituel” in Frankrijk hebben dus onmogelijk is voor de Franse ambtenaar van de burgerlijke stand te trouwen.Echter, er zijn gemeenten die een uitzondering maken in het geval het huwelijk plaats heeft in de gemeente van de tweede woonplaats van de ouders. Voor een dochter of zoon van een Nederlandse tweede huizenbezitter zijn er dus wellicht toch mogelijkheden in Frankrijk te trouwen, al naar gelang de wil van de desbetreffende gemeente.Je kunt je dan ook het beste wenden tot de Franse gemeente waar je zou willen trouwen. Die desbetreffende gemeente zal je ook kunnen meedelen welke documenten hiervoor benodigd zijn.

Nederlanders die in Nederland wonen kunnen een “certificat de celibat” en een “certificat de coutume” opvragen via het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Nederlanders die in Frankrijk wonen kunnen deze stukken bij de Nederlandse ambassade opvragen.

trouwen-in Frankrijk

Informatie trouwen in Italie

Je kunt ook in Italië trouwen als jij en je partner niet in Italië wonen..Een in Italië rechtsgeldig gesloten huwelijk, vastgelegd in een Italiaanse akte, wordt zonder meer in Nederland erkend. Om als Nederlander woonachtig in Nederland in het huwelijk te kunnen treden in Italië moeten de volgende recente (niet ouder dan zes maanden), originele documenten worden overgelegd. Het bruidspaar moet uit Man + Vrouw bestaan (homohuwelijken zijn nog niet mogelijk in Italië)

 • Geldig Nederlands paspoort of ID-kaart
 • Geboorteakte (meertalig model, met vermelding van de namen van de ouders)
 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid (meertalig model) uit de Nederlandse gemeente waar u bent ingeschreven.
 • Bij eerder huwelijk de scheidingsdocumenten.
  Let wel, je moet alle papieren in het Nederlands én Italiaans hebben!

  Deze documenten dien je op te sturen naar het Italiaanse Consulaat. Na een periode van 6 tot 8 weken ontvang je de ‘Nulla Osta’, een bewijs dat je niet getrouwd bent.

  Enkele aandachtspunten

 • Beiden moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Geen van beiden mag onder curatele staan.
 • Bij een eerder huwelijk mag de vrouw niet korter dan 300 dagen gescheiden zijn, voor de man zijn hier geen regels voor. (hoe eerlijk is dát?! 😉 )
 • Er is in Nederland geen spraken van een geregistreerd partnerschap (dit wordt in Italië erkend als een wettelijke huwelijk)
 • Wanneer één of beiden geen Italiaans verstaat, is een tolk een vereiste.

Dan kun je de huwelijkssluiting aanvragen bij de gemeente waar je wilt trouwen in Italië.

Voor eventuele overige vragen met betrekking tot de huwelijkssluiting evenals de verdere formaliteiten kun je terecht bij de Italiaanse gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden (reserveren datum, getuigen (max. 1 getuige per partner), een tolk, verschuldigd bedrag etc.). Overigens is ondertrouw niet noodzakelijk voor een huwelijk in Italië tussen twee Nederlanders die niet in Italië wonen.

Na afloop van het huwelijk krijg je een huwelijksakte dat internationaal erkend wordt. Je moet dit thuis nog wel registeren bij jouw gemeente. De akte is zes maanden geldig.

Het is niet nodig de ambassade in Rome op de hoogte te stellen van uw voornemen tot het trouwen in Italië.

Symbolische ceremonie

Je kunt ook van te voren trouwen in Nederland. Dan rest je alleen nog de ceremonie in Italië .. Deze ceremonie is dan strikt symbolisch, aangezien jullie wettelijk gezien al getrouwd zijn. Hierbij kun je dan iemand vanuit Nederland jullie laten ‘trouwen, denk aan een Babs. Omdat de bruiloft dan niet officieel meer is, kan deze op bijna alle gewenste locaties plaatsvinden.

trouwen-in-Italie

Informatie Trouwen in Griekenland

Een huwelijksvoltrekking in Griekenland wordt in Nederland en België gewoon erkend.
Griekenland maakt deel uit van de Europese Unie, waardoor het voor de Nederlandse of Belgische burgerlijke stand niet uitmaakt of u in Nederland, Belgie of Griekenland getrouwd bent Voor het voorgenomen huwelijk dient u zélf de volgende documenten aan ons te overleggen:
Een afschrift van de geboorteakte beider (aan te vragen bij de dienst burgerzaken van uw geboorteplaats).
Een verklaring van huwelijksbevoegdheid (aan te vragen bij de dienst burgerzaken van uw huidige woonplaats).
-(Indien van toepassing) een echtscheidingsbewijs waarop de datum van de echtscheiding vermeld dient te zijn
(aan te vragen bij de dienst burgerzaken waar u toentertijd gescheiden bent).

Informatie trouwen in Zuid-Afrika

In tegenstelling tot veel andere landen kun je in Zuid-Afrika nagenoeg overal trouwen. De diversiteit van locaties is enorm, van safari wildparken tot op de Tafelberg en van de wijnvelden tot bij de Zulu’s, in een luxe hotel of op een zeiljacht. Dit is slechts een greep uit de verschillende locaties die mogelijk zijn.

Verder is er een misvatting ontstaan dat je alleen ‘onder een dak’ mag trouwen in Zuid-Afrika. Alleen het tekenen van het “Marriage Register” = officiële trouwboek) moet binnen/onder een dak gebeuren.
Dus alles mag buiten plaats vinden (de ceremonie, uitwisselen van de ringen, de kus) echter alleen het tekenen van het trouwboek moet voor de Zuid-Afrikaanse wet binnen/onder een dak plaats vinden.

trouwen in Zuid-Afrika

Informatie trouwen in Mexico

Het is mogelijk om in Mexico te trouwen. Enkele toeristische centra bieden hiervoor de nodige voorzieningen. De basisvereisten om te trouwen in Mexico zijn de volgende:

 • Een internationaal paspoort en visum (indien vereist).
 • Een bloedonderzoek (in Mexico uitgevoerd).
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden overhandigd door de lokale politie.
 • Een Geboorteakte.
 • Een echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw vorige partner (indien van toepassing) .
 • Vier meerderjarige getuigen.
 • De aanvraag naar behoren ingevuld die u overhandigd aan de rechter van het bureau van de burgerlijke stand (Registro Civil).
 • De betaling van de kosten aan de dienst burgerlijke stand (ongeveer 35 dollar).
  Deze documenten moeten opgemaakt worden tenminste vijf werkdagen vóór de huwelijksdatum.

Het koppel dat in Mexico wenst te trouwen, moet een aanvraag invullen bij de dienst burgerlijke stand. Ze moeten melden of ze wensen te trouwen met gemeenschap of scheiding van goederen.
Deze documenten moeten gelegaliseerd worden bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken (Verdrag van Den Haag van 1961) en nadien vertaald door een beëdigd vertaler.

Belangrijk: We raden aan om verschillende kopieën van uw huwelijksakte aan te vragen en deze te legaliseren (apostilla) bij de betreffende autoriteit in Mexico. Geen enkele Mexicaanse vertegenwoordiging in het buitenland (Ambassade of Consulaat) mag ze legaliseren.

trouwen-Caribean

Tot slot

Trouwen in het buitenland is natuurlijk een fantastisch iets, en steeds meer bruidsparen kiezen hiervoor. Maar laat je vooral niet verrassen door opstakels die je tegenkomt. Nog altijd is de meest veilige keuze, eerst even snel trouwen in Nederland, zonder dat iemand het weet! Daarna doe je ceremonie nog eens lekker over in het land van je bestemming!

Artikelen trouwen in het buitenland