getuigen-bij-huwelijk

Als je gaat trouwen kan je niet zonder getuigen. Veel mensen denken dat er zomaar voor de sier een paar mensen naast het bruidspaar staan, maar deze getuigen zijn zeer belangrijk, zij zijn degene die ervoor zorgen dat jullie huwelijk rechtsgeldig wordt. Misschien zitten jullie nog met de vraag wie jullie getuigen moeten zijn, en hoeveel? We proberen al jullie vragen te beantwoorden.Aantal getuigen?

De Nederlandse wet vraagt 2 getuigen, maar in het Buitenland zijn het er 4. In bijzondere gevallen heb je er wel 6 nodig.
B.V. als je door ziekte in een Ziekenhuis moet trouwen, of als je Partner in de gevangenis zit, en daar getrouwd moet
worden. Kortom als het niet een door de gemeente aangewezen locatie is, heb je 6 getuigen nodig, het aantal ligt dus vast.
Als je trouwt onder bijzondere omstandigheden, dan heb je soms wel 6 getuigen nodig! Maar als jij maar 1 getuige hebt,
en je partner 3, dat mag ook, het totaal moet overeenkomen met de wettelijke regels.

Wie mag er getuigen?

Dit mogen jullie gelukkig helemaal zelf bepalen, de getuigen moet wel 18 jaar zijn. Familie, vrienden, bekenden, iedereen mag getuigen zijn. Zelfs als jullie niemand hebben, mag je een wildvreemde vragen als getuige. De meeste aanstaande kiezen zorgvuldig hun getuigen uit. Misschien ook leuk zijn de bruidsmeiden, en de grooms mens te vragen. Voordat iemand kan getuigen moet hij/zij een getuigenbiljet invullen. Deze vraag je aan, bij de gemeente waar je in ondertrouw gaat, je levert dit biljet ook in bij je huwelijksaangifte.Wat is het nut van getuigen?

Na het geven van het jawoord wordt aan de getuigen gevraagd hun handtekening te zetten op jullie trouwakte. Hiermee bevestigen zij dat ze getuige waren van jullie huwelijksvoltrekking. Deze worden altijd in tweevoud aangeboden en 2 maal getekend. De getuige zorgen bij deze, dat jullie huwelijk rechtsgeldig word, en door de handtekening bevestigen zij dat ze bij het huwelijk aanwezig waren. Mocht de trouwakte ooit verloren gaan, kunnen deze getuigen altijd bevestigen dat zijn aanwezig waren bij jullie huwelijk. Vandaar het woord Getuigen.

Getuigen voor de kerk

Wanneer wordt getrouwd in de Katholieke kerk zijn er ook minimaal 2 getuigen nodig. Meestal zijn het dezelfde getuigen als bij het wettelijk huwelijk voor de gemeente. Bij een Protestantse kerk zijn geen getuigen vereist. De getuigen hebben verder geen actieve rol bij een kerkelijk huwelijk, Je dient alleen te bevestigen dat je er bij was als getuige.

De keuze

Er zijn bruidsparen die veel aandacht besteden aan het zorgvuldig uitkiezen van hun getuigen, misschien ook wel niet zo onbelangrijk, stel dat de trouwakte werkelijk verloren gaat, en je weet niet meer waar deze wonen, of wie het was? Daardoor kiezen de meeste paren hun beste vrienden, broers en zussen, of de ouders uit.