Wettelijke regels trouwen en gemeenten

Trouwen gemeentehuis

Korte Samenvatting trouwen en gemeentehuis

Als u wilt trouwen, kunt u dat doen bij de gemeente. Meld je trouwplannen wel van te voren aan bij de gemeente.Hier vind je alle informatie van Gemeenten in Nederland. Zo kan je zien wanneer je gratis kan trouwen, en wat de trouwtarieven zijn.

Kosteloos trouwen

Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk. Informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen. U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Andersom is ook mogelijk. In beide gevallen moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kan alleen in de eigen woonplaats worden gerealiseerd. Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.Voordat het huwelijk gesloten kan worden, moet u eerst huwelijksaangifte doen (ondertrouw).

Trouwen in een andere gemeente

Als u aangeeft te willen trouwen in een andere gemeente dan de gemeente van aangifte, dan moeten alle documenten, inclusief een afschrift van de akte van de huwelijksaangifte, in bezit komen van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar getrouwd word.

Doorloop de volgende stappen

1. Verzamel alle documenten die we hieronder aangeven voor de huwelijksaangifte en maak een afspraak voor in de woongemeente van een van beiden. Op de afgesproken datum doet u aangifte van het voorgenomen huwelijk. De aangifte kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
2. U bespreekt welke dag U wil trouwen, welke tijd en eventueel de locatie.Tevens geeft U aan wie de getuigen zijn. Minimaal 2.
3. U kunt elkaar dan het jawoord geven vanaf 14 dagen na uw huwelijksaangifte tot maximaal een jaar na uw huwelijksaangifte. .
4. Als u beiden buiten Nederland woont en tenminste één van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u in ondertrouw gaan in Den Haag.
5. De huwelijkssluiting bestaat uit de verklaring van het bruidspaar dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en de wettelijke plichten zullen vervullen. De ambtenaar van de burgerlijke stand spreekt vervolgens uit dat het huwelijk is gesloten. Het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar tekenen de huwelijksakte. Daarna ontvangt het bruidspaar eventueel een trouwboekje.

Meenemen

1. beiden: een geldig legitimatiebewijs.
2. Beiden: een geboorteakte.
3. Beiden: een gewaarmerkt afschrift van de gegevens omtrent inschrijving in de GBA of een ander bewijs van uw woonplaats en burgerlijke staat.
4. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
5. Als (een van) u beiden eerder gehuwd is/bent geweest: een bewijs van huwelijksontbinding van het laatste ontbonden partnerschap. Dit kan een echtscheidingsakte of een overlijdensakte zijn. U moet de namen van alle eventuele vorige echtgenoten of geregistreerde partners vermelden.
6. Indien (een van) u beiden vreemdeling is/bent: een verklaring van de vreemdelingenpolitie. Hiermee is de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat te beoordelen of de registratie niet in strijd is met de openbare orde. Dit geldt niet voor burgers die komen uit EU/EER landen of met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
N.B. de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

Alle informatie van gemeenten

 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland