Wettelijke regels trouwen

Korte Samenvatting trouwen en gemeentehuis

Als je wilt trouwen, kun je dat doen bij de gemeente. Meld je trouwplannen wel van te voren aan bij de gemeente waar je wilt trouwen. Je mag in Nederland trouwen in iedere gemeente waar je maar wilt. Hier vind je alle informatie van Gemeenten in Nederland. Zo kan je zien wanneer je gratis kunt trouwen, en wat de trouwtarieven zijn.In ondertrouw gaan

Aanstaande bruidsparen kunnen via internet aan de gemeente laten weten dat ze gaan trouwen. Ook wie een geregistreerd partnerschap aangaat, kan dat gewoon via internet doen. De zogenaamde ondertrouw moet minstens twee weken voor het officiële huwelijk/ partnerschap gebeuren. Deze tijd is nodig om de persoonsgegevens van het toekomstige echtpaar te controleren. Ook vervalt de ’toestemming’ om te trouwen net als nu na een jaar. De elektronische aangifte gratis. Dus voordat er een huwelijk gesloten kan worden, moet je eerst huwelijksaangifte doen (ondertrouw). Ben je in ondertrouw, dan is dit één jaar geldig. Anders moet je weer van voor af aan beginnen.Je kunt je geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Andersom is ook mogelijk. In beide gevallen moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kan alleen in de eigen woonplaats worden gerealiseerd.

Kosteloos trouwen

Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk in iedere gemeente. Informatie hierover kun je bij de gemeente krijgen. Maar er zijn vandaag de dag steeds meer stelletjes die er gebruik van maken, om zo hun eigen persoonlijke trouwceremonie te kunnen realiseren op een andere locatie. Of omdat ze in het buitenland willen trouwen. Je huurt dan je eigen Babs in zelfstandig trouwambtenaar om de trouwceremonie te laten voltrekken op je eigen favoriete plekje.

Achternaam van partner gebruiken

Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken. Let wel als je dit realiseert, je ook je namen moet gaan veranderen op officiële documenten. Ga je kort erna op reis, let dan goed op op welke naam je reserveert, gebruik dus altijd de naam die in je paspoort staat.

Trouwen in een andere gemeente

Als je aangeeft te willen trouwen in een andere gemeente dan de gemeente van aangifte, dan moeten alle documenten, inclusief een afschrift van de akte van de huwelijksaangifte in bezit komen van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar getrouwd word. Dit is niet echt praktisch omdat alle stukken naar de gemeente moeten waar het huwelijk gaat plaatsvinden. Het is beter om de melding voorgenomen huwelijk te doen in de gemeente waar het huwelijk gaat plaatsvinden. Dat voorkomt een hoop rompslomp.

Doorloop de volgende stappen

1. Verzamel alle documenten die we hieronder aangeven voor de huwelijksaangifte en maak een afspraak voor in de woongemeente van een van beiden. Op de afgesproken datum doet u aangifte van het voorgenomen huwelijk. De aangifte kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
2. Bespreekt welke dag jullie willenl trouwen, welke tijd en eventueel de locatie.Tevens geef je aan wie de getuigen zijn. Minimaal 2.
3. Je kunt elkaar dan het jawoord geven vanaf 14 dagen na de huwelijksaangifte tot maximaal een jaar na de huwelijksaangifte. .
4. Als jullie beiden buiten Nederland wonen en tenminste één van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan kun je in ondertrouw gaan in Den Haag.
5. De huwelijkssluiting bestaat uit de verklaring van het bruidspaar dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en de wettelijke plichten zullen vervullen. De ambtenaar van de burgerlijke stand spreekt vervolgens uit dat het huwelijk is gesloten. Het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar tekenen de huwelijksakte. Daarna ontvangt het bruidspaar eventueel een trouwboekje.

Meenemen

1. beiden: een geldig legitimatiebewijs.
2. Beiden: een geboorteakte.
3. Beiden: een gewaarmerkt afschrift van de gegevens omtrent inschrijving in de GBA of een ander bewijs van uw woonplaats en burgerlijke staat.
4. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van jullie getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
5. Als (een van) jullie beiden eerder gehuwd is/bent geweest: een bewijs van huwelijksontbinding van het laatste ontbonden partnerschap. Dit kan een echtscheidingsakte of een overlijdensakte zijn. Je moet de namen van alle eventuele vorige echtgenoten of geregistreerde partners vermelden.
6. Indien (een van) jullie beiden vreemdeling is/bent: een verklaring van de vreemdelingenpolitie. Hiermee is de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat te beoordelen of de registratie niet in strijd is met de openbare orde. Dit geldt niet voor burgers die komen uit EU/EER landen of met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
N.B. de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

Nu je alles hebt doorlopen kun je op zoek gaan naar een perfecte trouwlocatie bij jouw in de buurt.