Alle gemeenten en informatie over trouwen in Friesland

Indien u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dient u hiervan eerst aangifte te doen. Dit staat bekend als in ondertrouw gaan of huwelijksaangifte, cq. aangifte van geregistreerd partnerschap doen. Dit is het moment waarop de ambtenaar controleert of u kunt trouwen danwel uw partnerschap kunt laten registreren. U moet in ondertrouw in de gemeente waarin u of uw partner ingeschreven staat.U dient minimaal 14 dagen in ondertrouw te zijn vóórdat u het huwelijk kan worden voltrokken.
Nu kan er bijna in iedere gemeente overal wettelijk getrouwd worden. Wilt u liever thuis trouwen of in een feestlocatie, strand, of andere locatie, informeer dan bij uw eigen gemeente in Friesland naar de mogelijkheden.De trouwtarieven veranderen ieder jaar in elke gemeente.Ook elke gemeente heeft zijn eigen trouwtarieven. In sommige gemeenten kan er op bepaalde dagen gratis worden getrouwd.

Waar kan de huwelijksvoltrekking plaatsvinden?

* voor iedereen toegankelijk
* voldoende verlichting
* toiletvoorziening
* kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
* de huwelijksvoltrekking dient onder dak plaats te vinden.
Maar sommige gemeenten wijken hier van af, en mag er ook buiten getrouwd worden, mits er een voorziening is dat er bij slecht weer een afdak is.

De trouwtarieven veranderen ieder jaar in elke gemeente. Ook elke gemeente heeft zijn eigen trouwtarieven.
In sommige gemeenten kan er op bepaalde dagen gratis worden getrouwd.

Kijk hier voor bijzondere trouwlocaties in Friesland

Alle trouwleveranciers in Trouwen in Friesland

Gemeente en gemeentehuizen in Friesland

Gemeente Achtkarspelen

Stationsstraat 18 ,
Buitenpost
Tel:0511 – 548155.

Gratis trouwen Dinsdag en woensdag om 9.00 uur

Gemeente Boarnsterhim

de J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Tel.: 0566-629393

Op maandag en dinsdagochtend kan er kosteloos getrouwd worden
De trouwlocaties zijn niet meer alleen beperkt is tot de genoemde vaste locaties. Het aanstaande paar kan in principe ieder pand in de gemeente uit kiezen als locatie.

Gemeente Bolsward

Postbus 33 8700
AA Bolsward
Tel:0515-578700

Maandagmorgen kan er getrouwd worden tegen een gereduceerd tarief.

Gemeente Dantumadiel

Hynsteblom 4, Damwâld
9104 ZG Damwâld
Tel. (0511)426161   /  140511

Kosten huwelijksvoltrekking

Maandag van 9.00 tot 12.00 uur: kosteloos*

Donderdag van 9.00 tot 10.00 uur: kosteloos*

Gemeente Dongeradeel

Koningsstraat 13
9101 LP Dokkum
Tel: 0519 298888

Gratis huwelijken worden alleen voltrokken in het gemeentehuis van Dongeradeel aan de Zijl 2 te Dokkum.
Dit is alleen mogelijk op dinsdag- en donderdagochtend om 9:00 en 9:15 uur.

Gemeente Ferwerderadiel

Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ Ferwert
Telefoon (0518) 41 88 88
dinsdag- en donderdagochtend om 9.00 en 9.15 uur gratis trouwen

Gemeente Gaasterlân – Sleat

Dubbelstr 1
8561 BC Balk
Tel. 0514-608111
Op maandag ochtend om 09.00 en om 09.30 uur kan er gratis worden getrouwd in het gemeentehuis in Joure.

Daarnaast is het mogelijk om ook op een locatie naar keuze te trouwen.

Gemeente Harlingen

Noorderhaven 86
8861 AP Harlingen
tel. 0517-492245

Gratis trouwen op Maandag 9.00 en 9.15 uur, i.v.m. beperkte aanwezige ruimte kunnen hierbij maximaal 8 personen aanwezig zijn.

Gemeente Heerenveen

Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen
Tel: (0513) 61 76 17

Op maandag- en donderdagochtend om 9.00 uur kan er gratis worden getrouwd.

Gemeente Kollumerland

Van Limburg Stirumweg 18
9291 KB Kollum
Tel:0511-458853
U kunt op dinsdag- en donderdagochtend om 9.00 en 9.15 uur gratis trouwen op het gemeentekantoor in Dokkum voor inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Gemeente Leeuwarden

Hofplein 38
Leeuwarden
telefoon 058 233 89 88
Gratis trouwen maandagochtend 9.00, 9.15 en 9.30 uur.

Gemeente Littenseradiel

Keatsebaen 1,
8731 BN Wommels
Tel: 0515 – 33 44 44
info@littenseradiel.nl

Geen informatie gratis trouwen

Gemeentekantoor Lemsterland

Burgemeester Krijgerplein 7
8530 AA Lemmer
Tel: (0514) 56 75 75
Op maandag ochtend om 09.00 en om 09.30 uur kan er gratis worden getrouwd in het gemeentehuis

Gemeente Schiermonnikoog

Nieuwestreek 5
9166 ZP Schiermonnikoog
Tel +31(0)519-53 50 50
postbus20@schiermonnikoog.nl

dinsdagochtend tussen 9.00 en 9.30 … Gratis trouwen kan alleen als (één van) beide partners woonachtig (is) zijn op het eiland.

Gemeente Menaldumadeel

Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaldum
Tel: (0518) 45 29 00
dinsdag- en donderdagochtend om 9.00 en 9.15 uur gratis trouwen

Gemeente Ooststellingwerf

Contactpersoon Jenny Hamminga
Tel:(0516) 56 62 02

Gratis trouwen op maandagmorgen en donderdagmorgen om 9.00 uur voor de voormalige NH kapel en Hotel Lunia gelden toeslagen

Gemeente Opsterland

Hoofdstraat 82,
9244 CR Beetsterzwaag
Tel: 0512 – 386 217

Op maandag en dinsdagochtend om 09.00 uur gratis trouwen

Gemeente Skarsterlân

Herema State 1,
Joure
Telefoon: (0513) 481 234
Gratis trouwen kan op maandagmorgen om 9:00 uur en 9:30 uur op het gemeentehuis in Joure.

Gemeente Smallingerland

Gauke Boelensstraat 2,
9203 RM Drachtentel.
Tel: 0512-581234

di. en do. om 9.00 uur gratis Trouwen

Gemeente Sneek

Marktstraat 15,
8601 CR Sneek
Tel:0515 48 54 44.

Gratis trouwen op maandag om 9.30 uur en 10.30 uur

Gemeente Terschelling

Burgemeester van Heusdenweg 10A
8880 AA Terschelling West
tel. 0562-446218
De gemeente Terschelling biedt u deze mogelijkheid op woensdagochtend om 9.00 uur. Gratis trouwen kan alleen als (één van) beide partners woonachtig (is) zijn op Terschelling.

Gemeente Tytsjerkstradiel

Raadhuisweg 7,
9251 GH Burgum
Tel (0511) 460 860

Gratis trouwen Dinsdag en woensdag om 9.00 uur

Gemeente Weststellingwerf

Griffioenpark 1 Wolvega
Tel: 0561 961234
info@weststellingwerf.nl

Kosteloos trouwen kan alleen op maandag en woensdag om 9.00 uur. Dit betreft alleen de formele huwelijksvoltrekking, dus geen toespraak. De Voltrekking vindt plaats in een spreekkamer met maximaal vier getuigen.

gemeente Wymbritseradiel

Stadslaan 75
8650 AA, IJlst
Tel. (0515) 53 44 44

Dinsdag en woensdag tussen 09:00 en 10:00 uur gratis trouwen

Gemeente Wûnseradiel

Postbus 2
8748 ZL Witmarsum
Tel. 0517 – 53 33 33

Woensdagmorgen om 09.00 of 09.30 uur: kosteloos
(bruidspaar met 2 getuigen en geen toespraak)