Huwelijkssluiting

Er zijn meer manieren voor een huwelijksvoltrekking.

Je kunt er voor kiezen om voor je huwelijksvoltrekking een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in te huren. B.V. Als je een andere trouwlocatie hebt dan de gemeente aanwijst, of je wil op een ander tijdstip trouwen als kan bij de gemeente. Je kan dan je eigen trouwambtenaar inhuren.
De huwelijksvoltrekking is de van rechtswege erkende vereniging van twee personen tot een duurzame levensgemeenschap. Wie kan het aanvragen? Personen die 18 jaar of ouder zijn en die niet met een ander gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Indien men jonger is dan 18 jaar dan zijn dispensaties mogelijk. Wanneer? Indien twee personen met elkaar in de echt verbonden willen worden, kunnen zij een huwelijksvoltrekking aanvragen.Een vriend als trouwambtenaar

Als jullie in Amsterdam in het huwelijksbootje willen stappen, kunnen jullie voortaan ook een vriend of een familielid vragen om als ambtenaar van de burgerlijke stand op te treden.
Steeds meer stellen willen graag een bekende als trouwambtenaar. Op verzoek van het bruidspaar kan de gemeente daarom vanaf nu iedere burger eenmalig als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen. Deze mogelijkheid bestaat al in diverse andere gemeenten, waaronder Roermond.

Op verzoek van een bruidspaar kan iedere handelingsbekwame burger na aanvraag bij de Dienst Persoons- en Geo-informatie worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (ook wel Babs genoemd) om het huwelijk van het bruidspaar te voltrekken.

Huwelijkssluiting: familie of goede vriend(in) als trouwambtenaar

Normaal gesproken wordt het huwelijk gesloten door een trouwambtenaar van de gemeente waarin jullie trouwen.
Maar het kan ook anders. De huwelijkssluiting wordt heel erg privé en ook persoonlijker wanneer je je laat trouwen door je vader, moeder of goede vriend/vriendin, als trouwambtenaar. In een aantal gemeenten is dat nu mogelijk. Informeer bij de gemeente waar jullie willen trouwen.Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het stadsdeel waar het huwelijk zal plaatsvinden. De aanvraag moet worden ingediend bij DPG en tenminste vier maanden voor de geplande huwelijksdatum en er zijn extra kosten verbonden aan benoemingsprocedure (inclusief beëdiging door de rechtbank). Naast de kosten voor de eenmalige benoeming betaalt u ook de kosten voor de trouwplechtigheid. Hierin zijn kosten opgenomen voor de trouwambtenaar van het stadsdeel. Deze kosten komen niet te vervallen. Bij de trouwplechtigheid is namelijk altijd een ambtenaar burgerlijke stand van het stadsdeel aanwezig. Deze ambtenaar ziet er namelijk op toe dat het huwelijk juist wordt voltrokken.

Wettelijke regels Trouwen per Gemeente

Drenthe 

Flevoland 

Friesland 

Gelderland

Groningen 

Limburg 

Noord-Brabant

Noord-Holland 

Overijssel 

Utrecht 

Zeeland 

Zuid-Holland