Trouwen

Informatie trouwen gemeente Zuidwest Friesland

Melding huwelijk
Voordat je gaat trouwen doe je een melding van het huwelijk (persoonlijk of schriftelijk) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar je gaat trouwen. Bij deze melding word je gevraagd wat de datum, tijdstip en locatie van het huwelijk is. Deze dient eerst in onze agenda te worden vastgelegd. Van deze reservering krijg je een schriftelijke bevestiging. De melding moet minstens twee weken en maximaal één jaar voor de trouwdatum gedaan zijn.

Kosten huwelijk

Aan een huwelijk zijn kosten verbonden. Maar je kunt als aanstaand bruidspaar bij de gemeente Súdwest Fryslân kiezen hoe je je huwelijk wilt vastleggen. Het gaat om de volgende ceremoniemogelijkheden:

Kort en krachtig. Dit is een kosteloos huwelijk door een gemeenteambtenaar dat zonder toespraak gehouden wordt. Deze voltrekking vindt plaats in een spreekkamer van eht gemeentehuis in Sneek waarbij het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. Gratis trouwen is mogelijk op dindagmorgen om 09.00 en 10.00 uur. Op moment van de melding van eht voorgenomen (kosteloze) huwelijk moet minstens één van de aanstaande partners als ingezetene in de Basisregistratie personen van de gemeente Súdwest Fryslân zijn opgenomen.

Een verkorte ceremonie. 

Deze verkorte voltrekkingen worden gehouden ind e trouwzaal van het stadhuis in Workum. Dit is een ceremonie van 20 minuten waarbij maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn. Deze voltrekkingen vinden alleen op donderdag plaats, om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

De uitgebreide ceremonie. 

Naast de gemeentehuizen kan het bruidspaar zelf een eenmalige locatie aanwijzen en een ceremonie kan zelfs op het water plaatsvinden.

Meer informatie over trouwen in Súdwest-Fryslân

Gemeentehuis Sneek
Marktstraat 15
8601 CR Sneek
Tel: 14 0515
Website: www.sudwestfryslan.nl
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

Trouwlocaties Sudwest Fryslan

• Gemeentehuis Sneek, Wintmarsum, Bolsward en IJlst
• Beach Hotel de Vigilante
• Lokaal 55
• De Pollepleats
• Us Hiem
• Zeilinstituut De Bird
• Alingastate in Allingawier
• Broerekerk in Bolsward
• Epema State in Ysbrechtum
• Herberg “De gekroonde leeuw” in Arum
• Museum Hindelopen
• Kerkje Sandfirden
• Kerkje Westhem
• Museum boerderij Izeren Ko in Allingawier
• Voormalig NH kerk te Allingawier
• MS Waterpoort rondvaartbedrijf in Sneek
• Toerist V rondvaartbedrijf in Sneek
• Klipper Frisius van Adel

• Harré Boven
• Bergsma Easterein
• De Morra
• Lokaal 55
• Nil Desperandum
• De PollepleatsSudwest Frylan

GelegenheidskledingGelegenheidskleding

TrouwkostuumTrouwkostuum

Alle gemeenten in Friesland
 

Achtkarspelen      Ameland      De Friese meren      Harlingen      Heerenveen         Leeuwarden      Nordeast-Frysland      Ooststellingwerf      Opsterland      Schiermonnikoog      Smallingerland      Terschelling      Tytsjerksteradiel      Vlieland        Waadhoeke      Weststellingwerf      Zuidwest-Friesland