De verloving informatie

Hier vind u alle belangrijke tips en informatie over de verloving voor het huwelijk

Wat is verloven?

Sinds jaar en dag hebben we bijna allemaal de behoefte om belangrijke momenten in ons leven, zoals je verloving, je huwelijk met familie en vrienden te delen. De verloving zelf is een informele gebeurtenis,Als je verloofd bent, werk je toe naar je burgerlijk huwelijk. Tijdens je verloving vindt de verplichte ondertrouw plaats. ‘In ondertrouw gaan’ is in Nederland verplicht om te kunnen trouwen en wordt gedaan bij een Ambtenaar van de burgerlijke stand. De verloving is oorspronkelijk bedoeld om publiekelijk kenbaar te maken dat je van plan bent om te gaan trouwen. Vaak gaat het gepaard met het dragen van een verlovingsring, Deze wordt gewoonlijk aan de ringvinger gedragen, traditioneel aan de rechterhand bij katholieken en aan de linkerhand bij niet-Katholieken.
Het voornemen om te gaan trouwen kan met familie en vrienden worden gedeeld door het versturen van verlovingskaarten dan wel huwelijksaankondigingen. Soms wordt de verloving ook aangekondigd in een landelijke, regionale of plaatselijke krant, door het plaatsen van een verlovingsadvertentie.

Een verlovingsfeest

Een verlovingsfeest een repetitie is voor het trouwfeest
Een formele verloving heeft de voorbije jaren heel wat van zijn charme ingeboet. Een verloving is bovenal een feest. Onthoud wie u op dat feest heeft uitgenodigd: u mag ze later niet vergeten te vragen voor uw huwelijksfeest.

Tot slot

Verloven is een onofficieel iets en redelijk uit de tijd. In principe ben je verloofd vanaf het moment dat je je voorgenomen huwelijk bekend maakt (oftenwel vanaf het moment "pa, ma, we gaan trouwen ben je verloofd")

Verloven

Categorie Trouwen